top of page

Mommy and Me
Anyák napi Instagram nyereményjáték
Játékszabályzat

RCS 20 copy.jpg

A Játék szervezője: Fukcius Éva Photography, Fukcius Éva E.V, 2112 Veresegyház, Szurdok utca 17.,

nyilvántartási szám: 54915255, adószám 56280119-2-33.

A Játékban magyarországi lakcímmel rendelkező,18. életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt. A

Nyereményjátékban Instagram felhasználónevükkel vesznek részt a Játékosok.

1.A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által az Instagramon posztolt játékfelhívás kedvelése, arra

kommentben 2 ismerős megjelölése, és a megadott Instagram oldal követése (@fukciusevaphotography)

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a jelentkezések, amelyek különösen, de nem

kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést;

(IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő

tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs szolgáltatást jelenítenek meg; (VI.)

internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VII.) reklám értékűek; (VIII.) a Szervező jó hírnevét sértik;

(IX.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes

adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (X.) jogsértőek; (XI.) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem

illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus

elfogadását jelenti.

2. A Játék 2024. április 8-án 12:00-kor indul és 2024. április 27-én. 23:59 óráig tart.

3. A Játékban résztvevő, szabályos jelentkezések közül a kisorsolt személyt illeti meg a nyeremény.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű

meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett jelentkezésekért. A jelentkezés elküldésének

bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

4. A játék nyereménye: 1 darab Mom and Me anyák napi fotózás, melynek tartalma:

- 45 perces fotózás a Fukcius Éva Photography veresegyházi fotóstúdióban

- stúdió gradrób igény szerinti használata

- ajándék professzionális smink egy fő részére

- 10 db retusált fotó digitális formában

A fotózáson résztvevők maximális száma 4 fő. (anyuka, gyermek(ek), nagymama, esetleg dédi, apukák ésnagypapák ezúttal nem vehetnek részt a fotózáson)

5. A Szervező a Játék nyertetést a Rafflys comment picker alkalmazás segítségével sorsolja ki 2024. április 28-án.

6. A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi legkésőbb 2024. április 28-án. 23:59-ig www.instagram.com/fukciusevaphotography oldalon. A nyertest a Szervező Instagramon, privát üzenetben keresi fel.

7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 (azaz harminc) napon belül sor kerüljön, azaz a nyeremény fotózás legkésőbb 2024. május

28-ig megvalósuljon. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. A nyeremény más személyre át nem ruházható, pénzre és más fotócsomagra vagy más jellegű fotózásra át nem váltható.

12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak  a www.instagram.com/fukciusevaphotography  internetes oldalon.

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

15.A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, telefonszámának, e-mail címének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása és személyes kapcsolatfelvétel) érdekében kezelje.

A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a Szervező Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát:

Adatkezelési tájékoztató

Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével készült. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook vagy Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Veresegyház, 2024. április 2.

bottom of page